20-10-2021
Nawigacja
BIP
Nawigacja
Artykuły » Projekty » Szkoła bez barier
Szkoła bez barier

Unia Europejska

Projekt pn. „Szkoła bez barier”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

ED.042.12.2014                                                              Częstochowa, 01.04.2014 r.

 INFORMACJA O NABORZE DO PROJEKTU PN. „SZKOŁA BEZ BARIER”

 Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Szkoła bez barier” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia
 i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych
 i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2. – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..

 

Projekt przewiduje udział uczniów i uczennic z niepełnosprawnością w zajęciach specjalistycznych oraz  uczniów i uczennic z niepełnosprawnością i zdrowych  w zajęciach integracyjnych z 51 Szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Częstochowa.

 

Projekt przewiduje formy wsparcia wyszczególnione w poniższej tabeli.

TUTORING – NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ WZROKU

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE

 1. Zajęcia usprawniające wzrok –
  45 godzin
 2. Kurs obsługi programów czytających „Czytaki” – 15 godzin
 3. Kurs obsługi programów powiększających – 15 godzin
 4. E-kursy zawodowe – 45 godzin
 1. Basen – 45 godzin
 2. Kurs savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych – 15 godzin
 3. Terapia przez sztukę – 45 godzin

TUTORING – NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SŁUCHU

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE

 1. Terapia metodą Tomatis –
  45 godzin
 2. Terapia integracji sensorycznej – 45 godzin
 3. Stymulacja czucia – 45 godzin
 1. Alternatywne metody komunikacji –
  45 godzin
 2. Terapia przez sztukę – 45 godzin
 3. Basen – 45 godzin

TUTORING – AUTYZM I ASPERGER

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE

 1. Terapia metodą Tomatis -
  45 godzin
 2. Terapia integracji sensorycznej - 45 godzin
 3. Stymulacja czucia - 45 godzin
 4. Terapia indywidualna - 45 godzin
 5. Terapia biofeedback - 45 godzin
 6. Basen - 45 godzin
 7. Alternatywne Metody komunikacji -
  15 godzin
 8. Gry i zabawy - 45 godzin
 9. Terapia przez sztukę - 45 godzin
 10. Metoda Dobrego Startu - 45 godzin
 11. Metoda Ruchu rozwijającego -
  15 godzin
 12. Edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej - 15 godzin
 13. Wschodnie sztuki walki - 45 godzin
 14. Taniec - 45 godzin

10. Pilates - 45 godzin

11. Joga - 45 godzin

TUTORING - NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RUCHOWA

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE

 1. Rehabilitacja ruchowa - 45 godzin
 2. Terapia indywidualna - 45 godzin
 3. Terapia przez sztukę - 45 godzin
 4. Basen - 45 godzin
 5. Metoda Dobrego Startu - 15 godzin
 6. Edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej - 15 godzin
 

TUTORING – UPOŚLEDZENIA W STOPNIU LEKKIM, UMIARKOWANYM I ZNACZNYM

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE

 1. Terapia indywidualna - 45 godzin
 2. Stymulacja czucia - 45 godzin
 3. Terapia Integracji Sensorycznej - 45 godzin
 4. Terapia przez sztukę - 45 godzin
 5. Basen - 45 godzin
 6. Gry i zabawy - 5 godzin
 7. Metoda Dobrego Startu - 15 godzin
 8. Metoda Ruchu Rozwijającego -
  15 godzin
 9. Edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej - 15 godzin
 10. Taniec - 45 godzin
 11. Aerobik - 45 godzin
 

DORADZTWO ZAWODOWE I WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

 1. Doradztwo grupowe dla uczniów/uczennic Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego - 2 godziny
 2. Doradztwo indywidualne dla uczniów/uczennic Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego – 2 godziny
 3. Zajęcia integracyjne z psychologiem dla uczniów/uczennic wszystkich szkół -
  2 godziny

 

 

 

Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w terminie od 2 do 17 kwietnia  2014 r.

Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Koordynatorów/ek Szkolnych,
 a także na stronie internetowej Projektodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl) oraz na stronach internetowych Szkół objętych projektem.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do Projektu, będą uczestniczyć w zajęciach, które odbywać się będą w przewidywanym okresie od II kwartału 2014 r. do II kwartału 2015 r.

Wyniki zostaną ogłoszone na tablicach informacyjnych Szkół biorących udział w projekcie.

Zasady kwalifikacji uczestników/uczestniczek do projektu zostały określone
 w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej Projektodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl) oraz na stronach internetowych Szkół objętych projektem.

 

Regulamin rekrutacji "Szkoła bez barier" (SBB).

zal_1_katalog_kryteri__w_SBB.doc
zal_2_formularz_zgloszeniowy_SBB.doc
zal_3_oswiadczenie_uczestnik_projektu_aktualizacja_SBB.doc
zal_4_rekomendacja_wychowawcy_SBB.doc
zal_5_ankieta_SBB.doc
zal_6_deklaracja_uczestnictwa_SBB.doc
zal_7_klucz_SBB.doc
zal_8_lista_podstawowa_SBB.doc
zal_9_lista_rezerwowa_SBB.doc
zal_10_rezygnacja_SBB.doc
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Z Galerii
Projekty
2015


Wsparcie-Wiedza-Sukces


2014


Szkoła bez barier


2013/2014


Wspomaganie na piątkę


2012/2013


Projekt pn. Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie


2011/2012


Edukacja - paszport do przyszłości

Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
Serce
NK